வகை: கையூட்டு மீட்பு

கருமலை (கிருஷ்ணகிரி) மாவட்டம், ஓசூர் சட்டமன்ற தொகுதி, கையூட்டு ஊழல் ஒழிப்பு பாசறை, நாம் தமிழர் கட்சி…

#வாரம்_ஒரு_கிராமம் #ஊழல்_இலஞ்சமில்லா_மாதிரி_கிராமம் ஓசூர்சட்டமன்ற தொகுதி நாம்தமிழர்கட்சியின் #கையூட்டு_ஊழல்_ஒழிப்புப்_பாசறை சார்பாக திருவள்ளுவர் ஆண்டு 20149 மடங்கல் 31   (16/09/2018 ) #மோரானப்பள்ளிகிராமத்தில் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் நேர்மைமிகு செ. ஈசுவரன் ஐயாவின் தலைமையில் வீடு , வீடாக சென்று அரசு அலுவலக தேவைகளை இலஞ்சமில்லாமல் பெற்றிடவும் … ஊழல், இலஞ்சம் இல்லாத கிராமத்தை உருவாக்கிடவும் முதற் , இரண்டாம் , மூன்றாம்

கருமலை (கிருஷ்ணகிரி) மாவட்டம், ஓசூர் சட்டமன்ற தொகுதி, கையூட்டு ஊழல் ஒழிப்பு பாசறை, நாம் தமிழர் கட்சி…

#வாரம்_ஒரு_கிராமம் #ஊழல்_இலஞ்சமில்லா_மாதிரி_கிராமம் ஓசூர்சட்டமன்ற தொகுதி நாம்தமிழர்கட்சியின் #கையூட்டு_ஊழல்_ஒழிப்புப்_பாசறை சார்பாக 06,07,08,09 (அடங்கல் மாதம் ) நான்கு நாட்களாக #மோரானப்பள்ளி #பேகேபள்ளி கிராமத்தில் வீடு , வீடாக சென்று அரசு அலுவலக தேவைகளை இலஞ்சமில்லாமல் பெற்றிடவும் … ஊழல், இலஞ்சம் இல்லாத கிராமத்தை உருவாக்கிடவும் முதற் , இரண்டாம் , மூன்றாம் கட்டமாக விழிப்புணர்வு செய்ததில் மக்களிடையே குறிப்பாக “இளைஞர்களிடையே” நல்ல வரவேற்பு