தமிழன் தொலைக்காட்சியில் வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியில் தலைப்பு இலஞ்சமாக இழந்த பணத்தை திரும்பப் பெறுவது சாத்தியமா?   பங்கேற்பு: கையூட்டு ஊழல் ஒழிப்புப் பாசறையின் மாநில செயலாளர் நேர்மைமிகு செ.ஈசுவரன்   நாள்: 15/03/19 நேரம்: காலை 9 மணிமுதல் 9-30மணி வரை மாலை 3-30 மணிமுதல் 4 மணிவரை